TIETOSUOJASELOSTE                                                                                                                               

HURMO  

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Hurmo

Y-tunnus: 2772379-4

osoite: Hiilloskatu 1 as 1

kotipaikka: LAHTI

puhelin: 044 341 0648

sähköposti: hurmo@hurmo.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Elina Kuusela-Hurmeranta

osoite: Hiilloskatu 1 as 1

puhelin: 044 341 0648

sähköposti: hurmo@hurmo.fi

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tuotteiden toimitus asiakkaalle sekä laskutus.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, y-tunnus, yhteyshenkilö, mahdolliset sosiaalisen median osoitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin: Asiakkaalta itseltään tuotteen tilaamisen yhteydessä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumista.

Rekisterin suojaus

  1. Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Hurmon toimitiloissa lukitussa tilassa.

  1. Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Hurmon tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. lukot ovissa, salasanat laitteissa, salasanojen säännöllinen vaihtaminen, ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.

Tietojen säilytys

Tiedot poistetaan pyydettäessä tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.  Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Kielto voidaan antaa milloin tahansa.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta. Lainsäädännön vaatiessa ilmoitamme asiasta rekisteröidyille.